SATA postavlja standarde kod pištolja za lakiranje, filtera za komprimovani vazduh i sistema za zaštitu disajnih puteva. Kroz usku saradnju sa lakirerima iz segmenta autoreparature i industrije, kao i sa odeljenjima za razvoj i primenu vodećih proizvođača boja, SATA stvara proizvode najviše upotrebne vrednosti. SATA proizvodi su pouzdani, dugotrajni i ergonomični. U mnogim zemljama sveta SATA je vodeći proizvođač pištolja za lakiranje.

SATAjet® X 5500 HVLP / RP

Revolucionarna. Štedljiva. Logična.

SATAjet® X 5500 HVLP / RP sa novim X – sistemom dizni postavlja novi standard za budućnost. Za svaku od dokazanih tehnologija (HVLP i RP) postoje dve verzije dizni „I“ i „O“. Sa rastom veličine dizne u svakoj tehnologiji (HVLP i RP) i oblika mlaza („I“ ili „O“) količina izbacivanja materijala konstantno raste, to znači da svaka visina i širina mlaza ostaje ista. Korisnik na taj način ima transparentan i logičan sistem koji mu omogućava da na jasan način odluči o mogućnost odlučivanja.

SATAjet® 5000 B HVLP / RP

Fleksibilna kao njeni zadaci.

SATAjet 5000 B postavlja nove standarde po pitanju kvaliteta, a lakiranje čini pravim uživanjem. Fleksibilnost koju ovaj pištolj omogućava po pitanju razdaljine i ulaznog pritiska je neverovatna. Lakireri pritisak i razdaljinu mogu da prilagode materijalu, klimatskim uslovima i njihovom stilu rada, i na taj način da ostvare savršene rezultate.

SATAjet® 100 B HVLP / RP

Nenadmašni za osnovne materijale.

Osnovni materijali kao što su prejmeri, punioci i tečni cement git, u nadgradnji boje vrše važne funkcije. Zbog toga je pištolj za aplikaciju ovih materijala od izuzetne važnosti. SATAjet 100 B pištolj smanjuje poslove brušenja u autoreparaturi na minimum.

SATA minijet® 4400 B HVLP

Kompaktni pištolj za precizne poslove.

SATA minijet 4400 B je idealna za lakiranje malih površina, teško pristupačnih mesta i za dizajnerske poslove. Sa SR diznama male popravke čini nevidljivim.

SATA® Premium garancija

Za sve SATA pištolje za špricanje, filtere i aparate za zaštitu disajnih puteva, SATA obezbeđuje produženu garanciju (1 godina + 2 godine = 3 godine), ukoliko u roku od 30 dana nakon kupovine izvršite online registraciju za SATA Premium Garanciju.

SATA kompetentnost u filtraciji komprimovanog vazduha

Nedostatak prijanjanja, pojava nečistoća, krateri i druge nepravilnosti na lakiranim površinama uglavnom se mogu povezati sa nedostacima u sistemu za snabdevanje komprimovanim vazduhom. Ovakvi nedostaci koštaju mnogo, a mogu se sprečiti 1005 čistim tehničkim vazduhom. SATA radionicama nudi rešenje sa visoko kvalitetnim i dugotrajnim filter sistemima.

SATA® filter 100 prep™

Filteri za komprimovani vazduh u pripremnom prostoru

SATA filter 100 prep je kombinacija odvajača za ulje / vodu i naknadnog finog filtera, specijalno za pripremu vazduha na pripremnom mestu kod primene osnovnih materijala koji sadrže rastvarače. Kondenz, kapljice ulja i čestice prašine se sigurno odvajaju. 3-slojna filter jedinica SATA filter 103 prep sa aktivnim ugljem dodatno uklanja ulje u najfinijem obliku pare.

SATA® filter 414™ / 424™ / 434™ / 464™

Visoko kvalitetni 1- stepeni filter sistemi za prečišćavanje vazduha

SATA filter 414 / 424 odvajač ulja / vode sa filterom čestica, preduslov je za korišćenje automata za pranje pištolja i pištolja za izduvavanje. SATA filter 434 fini filter, za primene gde je potrebno fino filtriranje čestica i preduslov je za filter sa aktivnim ugljem. SATA filter 464 filter sa aktivnim ugljem, štiti pouzdano od pare, mirisa i gasova i preduslov je za sisteme za zaštitu disajnih puteva sa dovodom svežeg vazduha.

SATA® filter 444™ / 474™ / 484™ / 494™

Visoko kvalitetni višestepeni filter sistemi za prečišćavanje vazduha

Preduslov za postizanje kvalitetnog lakiranja i upotrebu zaštite maske sa dovodom svežeg vazduha. Ulje iz kompresora, kondenzacija i čestice prljavštine u instalacijama sa komprimovanim vazduhom su svakodnevna pojava. SATA filteri za komprimovani vazduh, brinu o 100% tehnički čistom vazduhu sa stepenom prečišćavanja od 99,998%. SATA filter 444, 484 i 494 sa dodatnim filterom sa aktivnim ugljem za primenu vodenih boja i upotrebu zaštite maske sa nezavisnim dovodom vazduha.

SATA dodaci za pištolje za špricanje

SATA adam 2 manometar

Za precizno podešavanje ulaznog pritiska direktno na pištolju

Precizno podešen ulazni pritisak na pištolju je veoma bitan za postizanje odgovarajuće nijanse boje. Ukoliko je pritisak suviše nizak ili visok može doći do odstupanja nijanse boje, što može dovesti do ponovnog lakiranja i dodatnih troškova. Ovo se na efikasan način može preduprediti pomoću SATA manometara.

SATA manometar sa mikrometrom

Za precizno podešavanje ulaznog pritiska direktno na pištolju

Precizno podešen ulazni pritisak na pištolju je veoma bitan za postizanje odgovarajuće nijanse boje. Ukoliko je pritisak suviše nizak ili visok može doći do odstupanja nijanse boje, što može dovesti do ponovnog lakiranja i dodatnih troškova. Ovo se na efikasan način može preduprediti pomoću SATA manometara.

SATA crevo za lakiranje, 9 mm x 10 m

Sa brzom spojkom i niplom

SATA care, set za čišćenje pištolja