Termomeccanica GL je osnovana 1978. godine u Casina, Italija. Danas je sedište firme u Felina, Italija. Fabrika se tokom godina od malog proizvođača komponenti za komore razvila u jedno od vodećih preduzeća za razvoj i proizvodnju visoko kvalitetne opreme za limarsko lakirerske servise i industrijske pogone. Termomeccanica GL je jedan od retkih proizvođača koji može da ponudi kompletan proizvod iz sopstvene proizvodnje. Danas ima preko 60 zaposlenih i izvozi preko 60% svoje proizvodnje u ceo svet. 1989. godine preduzeće je pokrenulo takozvane „Projekte na zahtev“ i osnovalo IDD „Industrial Development Department“, kako bio razvijali i proizvodili postrojenja za različite segmente tržišta kao što su automobilska industrija, avio industrija i železnička industrija.

KOMORE ZA ŠPRICANJE

Termomeccanica GL komore za špricanje nastale su kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u oblasti lakiranja automobila i teretnih vozila. Komore se projektuju i proizvode prema potrebama klijenata na osnovi postojeće strukture. Svaki klijent ima veliki broj mogućnosti prilagođavanja komore prema sopstvenim potrebama.

Termomeccanica GL2

Ovaj model komore ispunjava najviše zahteve po pitanju kvaliteta, pouzdanosti i bezbednosti. Zidovi komore su izrađeni od izolovanih poliuretanskih panela sa toplotnom zaštitom, ima izvlačenje kroz dva reda rešetki na podu. Trokrilna ulazna vrata, kompletan plafon pokriven plafonskim filterima i osvetljenje uz plafon pod nagibom od 45°. Generatorska jedinica sa motorom i ventilatorom, klapna za regulaciju vazduha sa automatskom regulisanim fazama špricanja i sušenja. Kotao od prohromskog čelika sa gorionikom od 180.000 Kcal / h. Svaka radionica komoru može prilagoditi sopstvenim potrebama dodavanjem različitih opcija.

Termomeccanica Powertherm

Ovaj model komore se ističe kroz sistem turbine sa direktnom vezom sa motorom. Zidovi komore su izrađeni od izolovanih poliuretanskih panela sa toplotnom zaštitom, ima izvlačenje kroz tri reda rešetki na podu. Trokrilna ulazna vrata, kompletan plafon pokriven plafonskim filterima i osvetljenje uz plafon pod nagibom od 45°. Turbina sa okrenutim lopaticama i klapna za regulaciju vazduha sa automatskom regulisanim fazama špricanja i sušenja. Kotao od prohromskog čelika sa gorionikom. Svaka radionica komoru može prilagoditi sopstvenim potrebama dodavanjem različitih opcija.

Termomeccanica Sprintek

Sprintek je komora najviše klase i prvenstveno je namenjena za servise sa većim protokom vozila. Posebno se ističe kroz značajnu uštedu električne energije, koja se ostvaruje zahvaljujući regulatorima obrtaja motora (inverterima), koji u zavisnosti od faze rada regulišu rad motora. Dodatna ušteda energije se postiže zahvaljujući gasnom gorioniku sa direktnim plamenom, čija je efikasnost sagorevanja 100%. Podešena temperatura se brzo postiže čime se skraćuje i vreme špricanja i sušenja. Sistem regulacije pritiska u komori automatski prilagođava pritisak na osnovu zasićenosti filtera. Stepen zagađenja životne sredine je manji, obzirom da nema ispuštanja izduvnih gasova. Ova komora je u skladu sa regulativama za uštedu energije. Svaka radionica komoru može prilagoditi sopstvenim potrebama dodavanjem različitih opcija.

Termomeccanica Green Energy

Green Energy je komora sa novom inovativnom tehnologijom sušenja samo pomoću struje, nema emisije CO². Sušenje se odvija isključivo pomoću panela u zidovima koji idealnu temperaturu reflektuju direktno na deo koji se suši. Na ovaj način se ukupno vreme sušenja značajno skraćuje, obzirom da se boja suši pomoću zračenja koje omogućava sušenje u dubinu. Temperaturu kontroliše IC merač. Ukupna električna snaga zavisi od veličine komore. Svaka radionica komoru može prilagoditi sopstvenim potrebama dodavanjem različitih opcija

Termomeccanica GL5

Komora sa najnaprednijom tehnologijom za lakiranje teretnih vozila. Zidovi komore su izrađeni od izolovanih poliuretanskih panela sa toplotnom zaštitom, ima izvlačenje kroz dva reda rešetki na podu. Trokrilna ulazna vrata, kompletan plafon pokriven plafonskim filterima i osvetljenje uz plafon pod nagibom od 45°. Generatorska jedinica sa motorom i ventilatorom, klapna za regulaciju vazduha sa automatskom regulisanim fazama špricanja i sušenja. Kotao od prohromskog čelika sa gorionikom. Svaka radionica komoru može prilagoditi sopstvenim potrebama dodavanjem različitih opcija.

PRIPREMNE STANICE

Termomeccanica GL pripremne stanice nastale su kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u oblasti lakiranja automobila. Pripremne stanice se projektuju i proizvode prema potrebama klijenata. Svaki klijent ima veliki broj mogućnosti prilagođavanja stanica prema sopstvenim potrebama.