GLASURIT TRENING

TRENING NA VRHUNSKOM NIVOU.
Svaka uspešna radionica, pored prvoklasnih proizvoda koje koristi i modernih tehnologija koje primenjuje, treba da ima i partnera koji će je u potpunosti podržati po pitanju profesionalnog usavršavanja zaposlenih. Svojim partnerskim radionicama Glasurit nudi opširan spektar intenzivnih školovanja za više uspeha u poslovanju.

GLASURIT REFINISH COMPETNCE CENTRI

Glasurit je sa svojim Refinish Competence Centrima (RCC) zastupljen u celom svetu. U našoj globalnoj mreži nalazi se ukupno 36 trening centara i 65 nacionalnih trenera, koji svoje znanje prenose na klijente i saradnike u svojim zemljama. Refinish Competence Centre Münster, je najmoderniji centar na svetu za školovanja i treninge. Sa površinom od 2.000 kvadratnih metara, RCC Münster je važno čvorište i centar za kompetentnost. Lakirerske radionice ovde mogu pronaći širok spektar ponuda seminara, od pronalaženja nijansi boja do popravke najmanjih oštećenja.

GLASURIT TRENING PROGRAM

Glasurit trening program je podeljen u module i pokriva sve segmente popravke lakiranja, od osnovnog nivoa sve do nivoa za eksperte. Na ovaj način je radionicama omogućeno da izaberu trening koji odgovara aktuelnom nivou znanja njihovih zaposlenih. Tokom školovanja, učesnici imaju priliku da rade sa najnovijim inovativnim Glasurit proizvodima, da se upoznaju sa Profit Manager radioničkim menadžment programom i RATIO Scan 12/6 fotospektrometrom najnovije generacije.

GLASURIT PROCESS EDUCATION


KURS ZA POČETNIKE
Process Education 1 se opširno bavi proizvodima i njihovom konkretnom primenom u radionici. Trening je namenjen za lakirere sa manjim iskustvom i učenicima. Trajanje kursa: 4 dana.

KURS ZA NAPREDNE
Process Education 2 pruža dublji uvid u tok procesa lakiranja u lakirerskoj radionici, pri čemu se posebna pažnja posvećuje optimizaciji radnih tokova. Sadržaj kursa je podeljen na teorijski i praktični deo. Trajanje kursa: 3 dana.

KURS ZA EKSPERTE
Ovaj modul se opširnije bavi specijalnim proizvodima i tehnikama aplikacije, pri čemu se posebna pažnja posvećuje optimizaciji procesa. Trajanje kursa: 3 dana

GLASURIT COLOR EDUCATION


KURS ZA POČETNIKE
Ovaj kurs pruža uvid u osnove boja i uticaje na nijanse boja. Učesnici uče pravilan način korišćenja Glasurit alata za pronalaženje nijansi boja. Sadržaj kursa je podeljen na teorijski i
praktični deo. Trajanje kursa: 3 dana

KURS ZA NAPREDNE
Ovo školovanje daje dublji uvid u boje i fiziku nijansi boja, a posebna pažnja se posvećuje optimizaciji procesa. Učesnici ovog treninga dobijaju kompleksne informacije o psihologiji pigmenata i o njihovim uticajima. Trajanje kursa: 3 dana

ŠKOLOVANJA PRILAGOĐENA ZAHTEVIMA PROIZVOĐAČA AUTOMOBILA.

Kao proizvođač boja za autoreparaturu koji je globalno prisutan, uživamo poverenje poznatih proizvođača automobila. U skladu sa tim, Glasurit u ponudi ima specijalne kurseve posebno namenjene za Mercedes-Benz, Nissan i Hyundai ovlašćene radionice. Ovi treninzi prilagođeni su zahtevima proizvođača i detaljno se bave specijalnim postupcima rada i sistemima.

MERCEDES BENZ ŠKOLOVANJA


POČETNI KURS
Ovaj osnovni kurs služi za osvežavanje znanja i lakirerima pruža opširno znanje o Mercedes Benz odobrenim proizvodima i njihovoj pravilnoj primeni u lakirerskoj radionici. Kurs je namenjen ovlašćenim Daimler servisima i servisima koji pretežno rade za Daimler sa Glasurit proizvodima. Trajanje kursa: 2 dana

NAPREDNI KURS
Ovaj kurs pruža dublji uvid u tok procesa lakiranja u lakirerskoj radionici. Sadržaj kursa je podeljen na teorijski i praktični deo, pri čemu se posebna pažnja posvećuje specifičnim MB smernicama i Glasurit nadgradnjama. Trajanje kursa: 2 dana

KURS ZA EKSPERTE
Kurs za eksperte se bavi optimiranim radnim tokovima, od prijema do predaje vozila, kao i indikatorima za više efikasnosti u radionici. Trajanje kursa: 2 dana

NISSAN ŠKOLOVANJA

POČETNI KURS
Ovaj osnovni kurs lakirerima pruža opširno znanje o proizvodima i njihovoj pravilnoj primeni u lakirerskoj radionici. Kurs je namenjen učenicima i zaposlenima sa malim iskustvom u procesu popravke lakiranja ili u korišćenju proizvoda marke Glasurit. Trajanje kursa: 2 dana

NAPREDNI KURS
Napredni kurs pruža dublji uvid u tok procesa lakiranja, pri čemu se posebna pažnja posvećuje optimizaciji radnih tokova u lakirerskoj radionici. Sadržaj kursa je podeljen na teorijski i praktični deo. Trajanje kursa: 2 dana

HYUNDAI ŠKOLOVANJA

POČETNI KURS
Ovaj osnovni kurs lakirerima pruža opširno znanje o proizvodima i njihovoj pravilnoj primeni u lakirerskoj radionici. Kurs je namenjen učenicima i zaposlenima sa malim iskustvom u procesu popravke lakiranja ili u korišćenju proizvoda marke Glasurit. Trajanje kursa: 2 dana

NAPREDNI KURS
Napredni kurs pruža dublji uvid u tok procesa lakiranja, pri čemu se posebna pažnja posvećuje optimizaciji radnih tokova u lakirerskoj radionici. Sadržaj kursa je podeljen na teorijski i praktični deo. Trajanje kursa: 2 dana